ข่าวสารและกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา

บริษัทฯ ได้จัดตั้งและดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 100,000 บาท ต่อมาผลประกอบการของบริษัทฯมีการเติบโตขึ้นจนกระทั่งมีทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน จำนวน 80,000,000 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 60,000,000 บาท

ในระยะแรกใช้ชื่อว่า บริษัท โอเลียรี่ คัฟเวอร์มาร์ค เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อทำการจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง “โอเลียรี่คัฟเวอร์มาร์ค” (O’Leary Covermark) โดยเปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษาความงาม และบริการให้กับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อีกทั้งได้วางช่องทางการจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและร้านเสริมสวย โดยใช้กลยุทธ์การดูแลหลังการขายต่อเนื่องอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะการจัดทีมโปรโมชั่นเสริมแต่ละจุดขายโดยเข้าสาธิต,บริการ และแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น เกิดการยอมรับในผลิตภัณฑ์ ทำให้เครื่องสำอางโอเลียรี่คัฟเวอร์มาร์ค เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย นับเป็นความสำเร็จที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา

ติดต่อเรา

 • บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)
  729 / 4-7 ถ.รัชดาภิเษก
  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
  กรุงเทพฯ 10120
 • โทรศัพท์ : 02-295-4545,
  02-295-4567
  โทรสาร : 02-295-0411
 • เว็บไซต์ http://www.occ.co.th/
 • ยินดีต้อนรับสู่โอซีซี