สิ้นสุดกันไปแล้วกับงานประกาศผลรางวัลการประกวดภาพถ่าย BEAUTY INNOVATOR AWARD 2016 ชิเซโด้ โปรเฟสชั่นแนลขอแสดงความยินดีกับภาพผลงานทั้ง 10 ภาพ ที่ได้รังสรรค์ความงามของทรงผม เมคอัพและเครื่องแต่งกาย โดยรายละเอียดผู้ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

ประเภท TOTAL CREATION

1) รางวัลชนะเลิศ: ภาพผลงาน Existence โดย คุณศรุตยา หวานแก้ว จากร้าน Pram Pro Salon

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ภาพผลงาน Delighted โดย คุณเฉลิมเกียรติ สันติภักดีกุล จากร้าน The Hair Experts

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: ภาพผลงาน Bloomy Mist โดย คุณนิพนธ์ เศรษฐสมบัติกุล จากร้าน Hoseela

4) รางวัลชมเชย: ภาพผลงาน Hypocrisy โดย คุณนิพนธ์ เศรษฐสมบัติกุล จากร้าน Hoseela

5) รางวัลชมเชย: ภาพผลงาน Sweet โดย คุณปัญญา มุสิกวัตร จากร้าน Khun Ying

 

ประเภท COLOR CREATION

1) รางวัลชนะเลิศ: ภาพผลงาน Blue Tiger โดย คุณปัญญา มุสิกวัตร จากร้าน Khun Ying

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ภาพผลงาน Violet Blossom โดย คุณธารากร ธาราธำรงฤทธิ์ จากร้าน Kudos by Tarakorn

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: ภาพผลงาน Magical Unicorn โดย คุณปัญญา มุสิกวัตร จากร้าน Khun Ying

4) รางวัลชมเชย: ภาพผลงาน Macrocosm โดย คุณธันย์จิรา สิริโชติวรรณกุล จากร้าน Hair Care

5) รางวัลชมเชย: ภาพผลงาน Genderless โดย คุณธนกฤต ธนาธำรงฤทธิ์ จากร้าน Kudos by Tarakorn