ณสมน เอกวรพันธ์  ผู้จัดการแผนกงานกิจกรรมพิเศษ บมจ.โอซีซี  นำคณะทำงาน CSR  ทีมช่างผม จาก Shiseido Professional และ Easy cut พร้อมช่างผมจิตอาสา ร่วมตัดผมให้แก่เด็กและเยาวชน ชาย – หญิง กว่า 100 คน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ปทุมธานี เพื่อสร้างความสุขให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม และแบ่งเบาภาระให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล โดยมี ลักษณะเลิศ นันทิพานิชย์ ผู้อำนวยการสถานพินิจดังกล่าว ให้การต้อนรับ