กาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ และธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือสหพัฒน์ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เมื่อเร็วๆ นี้