ณสมน เอกวรพันธ์ ผู้จัดการแผนกงานกิจกรรมพิเศษ บมจ.โอซีซี  นำคณะทำงาน CSR  ทีมช่างผม จาก Shiseido Professional และ Easy cut พร้อมช่างผมจิตอาสา ร่วมตัดผมให้แก่ผู้ต้องขังหญิง กว่า 100 คน ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี จ.สมุทรปราการ เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล และส่งความสุขสู่สังคม โดยมี ปิ่นมณี พฤกษ์มหาชัยกุล ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ให้การต้อนรับ