ศิริพร ตั้งธนศฤงคาร กรรมการบริหารฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง บริษัท โอซีซี จำกัด(มหาชน) จัดงานสัมมนาพนักงานขายเครื่องสำอาง COVERMARK (คัฟเวอร์มาร์ค) รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นเรื่องการสร้างลูกค้าใหม่ด้วยการบริการ ณ ห้องหัวหิน โรงแรมหัวหินแกรนด์โฮเต็ลแอนด์พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็วๆ นี้