วิสาข์  เชี่ยวสมุทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับ รัชตา  สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม ในโอกาสมามอบความรู้เรื่องการดูแลผิวและการแต่งหน้าอย่างถูกวิธี ให้แก่นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อสานต่อโครงการ “โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ” ณ  ฮอลล์ 1 อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์  เมื่อเร็วๆ นี้