กัญญา ทวีปัญญสกุล ผู้จัดการส่วนฝ่ายขาย 2 บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมความรู้ด้านการขายและการบริการให้แก่พนักงานขายเครื่องสำอาง KMA (เคเอ็มเอ) ประจำภาคเหนือและหน่วยโปรโมชั่น รุ่นที่ 2 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านการขายและการบริการ ณ ห้องประชุม 101 อาคารโอซีซี เมื่อเร็วๆ นี้