พรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ให้การต้อนรับ รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี ในโอกาสนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม มอบความรู้ในการดูแลผิวอย่างถูกวิธี และการแต่งหน้าที่เหมาะสมกับวัย เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่การทำงาน ให้แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. แผนกการบัญชี และแผนกเลขานุการ ตามนโนบายโครงการ “โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้น ทางสายอาชีพ” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านโรงแรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้