การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญความท้าทายจากปัจจัยหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือวิวัฒนาการอันก้าวล้ำของเทคโนโลยี  ที่เข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค วันนี้เทคโนโลยีได้กลายมาเป็นอาวุธสำคัญที่ทำให้ธุรกิจทั้งเก่าและใหม่ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์รูปแบบธุรกิจที่ทันสมัยเพื่อการแข่งขันในตลาด และเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค

          บมจ.โอซีซี เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐาน โดย ธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โอซีซี เป็นประธานจัดงาน PROJECT KICK OFF เปิดตัวระบบการบริหารจัดการข้อมูลของโอซีซีใหม่ จากระบบ SAP ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2004 มาเป็นระบบ SAP S/4HANA เพื่อตอบสนองการทำงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ พร้อมเพิ่มระบบ IS-RETAIL ที่ช่วยบริหารจัดการร้านค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความถูกต้อง รวดเร็ว นำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดที่แม่นยำ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มได้เป็นอย่างดี

          ทั้งนี้ บมจ.โอซีซี ได้ไว้วางใจให้บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ISS เป็นผู้ให้คำปรึกษา พร้อมให้ความช่วยเหลือในเรื่องของข้อมูล และการวางระบบ SAP S/4HANA ทั้งหมด โดยมี สมพจน์ สุขกระสานติ ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำงานของระบบ โดยหลังจากงานเปิดตัว โอซีซีจะเข้าสู่ขั้นตอนการวางระบบ และคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นองค์กรแห่งการขายให้มีความทันสมัย แข็งแกร่ง  และมั่นคงอย่างยั่งยืน
 
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุชาดา ฝ่ายสิงห์ โทร. 0-2295-4545 ต่อ 315 หรือ 088-229-6228