blog entry
11
Sep
ส่งความสุขสู่สังคม ผ่านมิติแห่งความงาม
กรองกนก จัติกุล ผู้บังคับแดนหญิง เรือนจำพิเศษมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร  ให้การต้อนรับ รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการโครงการ CSR บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)
blog entry
03
Aug
ส่งความสุขสู่สังคม ผ่านมิติแห่งความงาม
ทิวาภา  รักสัตย์ ผู้อำนวยการ ทัณฑสถานหญิงบำบัดพิเศษหญิง จ.ปทุมธานี  ให้การต้อนรับ รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการโครงการ CSR บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ที่นำทีมช่าง
blog entry
18
Jul
ส่งความสุขสู่สังคม ผ่านมิติแห่งความงาม
 ณสมน เอกวรพันธ์ ผู้จัดการแผนกงานกิจกรรมพิเศษ บมจ.โอซีซี  นำคณะทำงาน CSR  ทีมช่างผม จาก Shiseido Professional และ Easy cut
blog entry
09
Jun
ส่งความสุขสู่สังคม ผ่านกิจกรรม “ผมสวย...ด้วยรัก”
 มานพ ภู่ทอง ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 3 บมจ.โอซีซี นำทีมคณะทำงาน CSR พร้อมเทคนิเชียนส์จาก Shiseido Professional และเหล่าช่างผมจิตอาสา เดินทางไปตัดผมให้
blog entry
31
May
กิจกรรมผมสวยด้วยรัก ครั้งที่ 40
ปิยาภรณ์ สามประทีป รองผู้จัดการส่วนการตลาด (ธุรกิจ 2) บมจ.โอซีซี นำทีมคณะทำงาน CSR พร้อมเทคนิเชียนส์จาก Shiseido ,Easy Cut และเหล่าช่างผมจิตอาสา
blog entry
30
Mar
ผมสวยด้วยรัก ครั้งที่ 39 เพื่อเด็กและเยาวชน
 ณสมน เอกวรพันธ์ ผู้จัดการแผนกงานกิจกรรมพิเศษ บมจ.โอซีซี  นำคณะทำงาน CSR  ทีมช่างผม จาก Shiseido Professional และ Easy cut พร้อมช่างผมจิตอาสา 
blog entry
09
Mar
ผมสวย...ด้วยรัก ครั้งที่ 38
ชฎาพร รักษาทรัพย์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง ให้การต้อนรับ รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการโครงการ CSR บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) 
blog entry
17
Oct
ผมสวยด้วยรัก เพื่อผู้พักพิง ณ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีหญิง จังหวัด ปทุมธานี
ณสมน เอกวรพันธ์ ผู้จัดการแผนกงานกิจกรรมพิเศษ บริษัทโอซีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะทำงาน CSR , Shiseido Professional , Easy Cut และช่างตัดผมจิตอาสา ร่วมส่งมอบความสุข พร้อมแบ่งเบาภาระผู้ดูแล ด้วยการตัดผมให้แก่ผู้พักพิง กว่า 150 คน ณ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิง (บ้านกึ่งวิถีหญิง) จ.ปทุมธานี เพื่อสานต่อกิจกรรม CSR ผมสวย...ด้วยรักครั้งที่ 37 โดย มี อัจฉราพรรณ ธโนทัย ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ให้การต้อนรับ
blog entry
28
Jul
ผมสวยด้วยรัก เพื่อผู้พักพิง ณ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย จังหวัด ปทุมธานี
โอภาส บึงไกร ผจก.แผนกกิจกรรมฝึกอบรม บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) นำทีมคณะทำงาน CSR พร้อมเทคนิเชียนส์ จาก Shiseido ,Easy Cut และคณาจารย์สารพัดช่างนครหลวง ร่วมเดินทางไปตัดผมให้แก่ ผู้พักพิง ณ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย จ.ปทุมธานี เพื่อสานต่อโครงการย่อย ผมสวย ด้วยรัก ครั้งที่ 34 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ CSR ขององค์กร โดยมี สุมาลา กอพลูกลาง เจ้าพนักงานฝึกอบรมวิชาชีพชำนาญงาน ณ สถานสงเคราะห์ดังกล่าว ให้การต้อนรับ
blog entry
28
Jul
ผมสวยด้วยรัก เพื่อเด็กพิการ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) จังหวัดนนทบุรี
         จินตนา เจริญธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ ปิยาภรณ์ สามประทีป ผู้จัดการส่วนการตลาด (ธุรกิจ 2 ) บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) นำทีมคณะทำงาน CSR พร้อมเทคนิเชียนส์จาก Shiseido ,Easy Cut และคณาจารย์สารพัดช่างนครหลวง ร่วมมอบความสุขสู่สังคมด้วยกิจกรรม "ผมสวย..ด้วยรัก" ครั้งที่ 33 โดยการเดินทางไปตัดผมให้แก่เด็กพิการ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนทภูมิ) จ.นนทบุรี
blog entry
28
Jul
ผมสวยด้วยรัก เพื่อคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ณ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ จังหวัดนครนายก
         ปิยาภรณ์ สามประทีป รองผู้จัดการส่วนการตลาด (ธุรกิจ 2 ) บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) นำทีมคณะทำงาน CSR พร้อมเทคนิเชียนส์จาก Shiseido ,Easy Cut และคณาจารย์สารพัดช่างนครหลวง ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม "ผมสวย..ด้วยรัก" ครั้งที่ 32 หนึ่งในโครงการ CSR ขององค์กร ด้วยการตัดผมพร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่คนตาบอดพิการซ้ำซ้อน และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกว่า 80 คน ณ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ จังหวัดนครนายก เมื่อเร็วๆนี้
blog entry
28
Jul
ผมสวยด้วยรัก เพื่อเด็กๆผู้ด้อยโอกาส ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดราชบุรี
          ศิริพร ตั้งธนศฤงคาร กรรมการบริหารฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง บมจ.โอซีซี นำทีมคณะทำงาน CSR พร้อมเทคนิเชี่ยนส์จาก Shiseido Professional, Easy Cut และคณาจารย์สารพัดช่างนครหลวง เดินทางไปตัดผมให้แก่เด็กๆผู้ด้อยโอกาส ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จ.ราชบุรี เพื่อสานต่อกิจกรรม "ผมสวย...ด้วยรัก" หนึ่งในโครงการ CSR ขององค์กร โดยมี ศรันย์กร ชนะสุข เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงฯ ให้การต้อนรับ