blog entry
30
Nov
OCC...ผมสวย ด้วยรัก ครั้งที่ 52
รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี และคณะทำงาน CSR  นำทีมเทคนิคเชียนส์จาก Shiseido Professional และ Easy cut เดินทางไปตัดผมให้กับ
blog entry
22
Nov
เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ
 สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและสุขภาพผิว มอบความรู้เรื่องการดูแลผิวพรรณและการแต่ง
blog entry
01
Nov
ส่งความสุขสู่สังคม ผมสวยด้วยรัก ครั้งที่ 51
วิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี นำคณะ
blog entry
31
Oct
มอบความรู้การดูแลผิว
 สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ  สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี ในโอกาสนำ
blog entry
31
Aug
ส่งความสุข ผ่านมิติแห่งความงาม
รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) นำทีมช่างผมจาก Shiseido Professional และ Easy Cut ร่วมตัดผมให้แก่เด็กพิการทาง
blog entry
15
Aug
โอซีซีสานพลังประชารัฐ
 ณสมน เอกวรพันธ์ ผจก.แผนกงานกิจกรรมพิเศษ บมจ.โอซีซี นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและสุขภาพผิว มอบความรู้เรื่องการดูแลผิวพรรณและการแต่งหน้าที่เหมาะสมกับวัย 
blog entry
25
Jul
มอบความรู้เรื่องผิว
 รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ เกษมสุข คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับ  สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้าและพัฒนา
blog entry
19
Jul
OCC...กิจกรรมผมสวย ด้วยรัก ครั้งที่ 49
 ณสมน เอกวรพันธ์ ผจก.แผนกงานกิจกรรมพิเศษ บมจ.โอซีซี และคณะทำงาน CSR  นำทีมเทคนิคเชียนส์จาก Shiseido Professional, Easy cut, และทีมช่างจิตอาสา เดินทาง
blog entry
11
May
มอบความรู้แก่ผู้ต้องขัง
  พัชนี เธียรธวัช ประธานฝ่ายพัฒนาสตรีสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคฯ และ สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี ร่วมอบรมหลักสูตร
blog entry
10
May
พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ
สุดารัตน์ ภู่พันธ์ ผู้อำนวยการส่วนปกครองและรักษาการณ์ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ให้การต้อนรับ สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ. 
blog entry
07
May
ส่งความสุขสู่สังคม “ผมสวย…ด้วยรัก” ครั้งที่ 48
 ปิยาภรณ์ สามประทีป รองผู้จัดการส่วนการตลาด ธุรกิจ 2 บมจ.โอซีซี สานต่อโครงการ CSR ขององค์กร ผ่านกิจกรรม “ผมสวย...ด้วยรัก” ครั้งที่ 48 นำทีมเทคนิเชียนส์จาก 
blog entry
05
Mar
ส่งความสุขสู่สังคม...ผ่านมิติแห่งความงาม
ภาพบรรยากาศกิจกรรม CSR โครงการย่อย “ผมสวย...ด้วยรัก” ครั้งที่ 47  ประจำปี 2561คณะทำงาน CSR ,ทีมช่างผมจาก Shiseido Professional, Easy Cut พร้อมด้วยเหล่า