blog entry
15
Feb
อบรมความรู้พนักงาน KMA
 ปิยาภรณ์ สามประทีป รองผู้จัดการส่วนการตลาด บมจ.โอซีซี จัดอบรมเสริมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ และการขาย ให้แก่พนักงานขายเครื่องสำอาง KMA (เคเอ็มเอ) ประจำเขต
blog entry
11
Feb
OCC ร่วมสนับสนุนละครเพลง
    กาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ บมจ.โอซีซี ร่วมงาน การแสดงละครเพลงเรื่อง “Jesus Christ Superstar” โดยมูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพ เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยน
blog entry
30
Jan
WORKSHOP พัฒนาบุคลิกภาพ
 รินธาร เจริญรูป รองผู้อำนวยการฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่ง
blog entry
15
Jan
OCC เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  ธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โอซีซี เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LIMEX PLUS  รอยัลเยลลี่ผสมกระชายดำอัดเม็ด และ DIVA PLUS 
blog entry
10
Jan
โอซีซีปรับระบบหลังบ้านโฉมใหม่
คุณธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โอซีซี พร้อมด้วยสมพจน์ สุขกระสานติ ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง 
blog entry
18
Dec
Covermark อบรมความรู้แก่พนักงานขาย
 ราตรี กิตติรัต ผู้จัดการส่วนขายเครื่องสำอางฯ บมจ.โอซีซี จัดอบรมหลักสูตร “ Covermark New ATS” ให้แก่พนักงานขายเครื่องสำอาง Covermark ประจำสาขากรุงเทพ 
blog entry
14
Dec
แฟชั่นโชว์คนพิการ “The Face of Ability”
 ธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (คนที่ 3 จากขวามือ) เป็นประธานเปิดงานแฟชั่นโชว์คนพิการทุกประเภท The Face of Ability” 
blog entry
28
Nov
โอซีซีจัด WORKSHOP เพื่อพนักงานธนาคารกรุงศรีฯ
    สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม ร่วมกับสายงานการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ธนาคาร
blog entry
12
Nov
PAUL & JOE จัด WORKSHOP เพื่อพนักงานการบินไทย
 ฐิติวดี ดาราเมือง ผู้จัดการกองประสานงานบริการพิเศษ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ รุจิรา หมายติดกลาง PRODUCT TRAINER บมจ.โอซีซี พร้อมด้วย
blog entry
08
Nov
PAUL & JOE ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข
 รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี  ให้การต้อนรับ รพี ชูสุวรรณ เมคอัพอาร์ทิสต์ ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน ‘PAUL & JOE CHRISTMAS VIBES’ 
blog entry
30
Oct
เสริมความรู้พนักงานขาย KMA
  กัญญา ทวีปัญญสกุล ผู้จัดการฝ่ายขาย 2  บริษัท โอซีซี จำกัด(มหาชน)  จัดอบรมความรู้ในหลักสูตร “เทคนิคการนำเสนอขายแบบมืออาชีพ เพื่อเพิ่มยอดขาย” แก่
blog entry
16
Oct
Sungrace อบรมพนักงานขาย รุ่นที่ 1
ศิริพร ตั้งธนศฤงคาร  กรรมการบริหารฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง บมจ.โอซีซี จัดอบรมความรู้ด้านการขาย และการบริการอย่างมืออาชีพ ในหลักสูตร “พัฒนาพนักงานขาย