blog entry
16
Sep
โอซีซี มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้สตรีด้อยโอกาส
รัตนา วงศ์เลิศวิทย์ กรรมการบริหารฝ่ายสำนักงาน บมจ.โอซีซี และคณะทำงาน CSR มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น รวมมูลค่า 193,346 บาท ให้แก่  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง 
blog entry
23
Jun
โอซีซี มอบเจลล้างมือ - หน้ากากอนามัย ให้ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา - ประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี และคณะทำงาน CSR  มอบผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์คลีนเน่ และหน้ากากอนามัยไอริส โอยามะ ให้กับทัณฑสถานหญิงธนบุรี
blog entry
31
Mar
OCC สานต่อโครงการ CSR ครั้งที่ 59
   รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา - ประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี และคณะทำงาน CSR  นำทีมเทคนิคเชียนส์จาก Shiseido Professional, Easy cut และทีมช่างผมจิตอาสา เดินทางไปตัดผมให้กับ คนชราไร้ที่พึ่ง และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล กว่า 100 คน ณ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิงติวานนท์
blog entry
08
Dec
OCC ผมสวย...ด้วยรัก ครั้งที่ 58
OCC ผมสวย...ด้วยรัก ครั้งที่ 58
blog entry
09
Jun
ส่งความสุขสู่สังคม ผ่านกิจกรรม “ผมสวย...ด้วยรัก”
 มานพ ภู่ทอง ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 3 บมจ.โอซีซี นำทีมคณะทำงาน CSR พร้อมเทคนิเชียนส์จาก Shiseido Professional และเหล่าช่างผมจิตอาสา เดินทางไปตัดผมให้