blog entry
24
Jun
OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้สู่เส้นทางสายอาชีพ จัดหลักสูตร “KMA PROFESSIONAL MAKEUP EXCLUSIVE”
บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสานต่อโครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้สู่เส้นทางสายอาชีพ จัดอบรมหลักสูตรการแต่งหน้าในคลาส “KMA PROFESSIONAL MAKEUP EXCLUSIVE” ให้กับประชาชนที่สนใจจำนวน 10 ที่นั่ง สอนโดย Makeup Artist จากบมจ.โอซีซี
blog entry
16
Sep
โอซีซี มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้สตรีด้อยโอกาส
รัตนา วงศ์เลิศวิทย์ กรรมการบริหารฝ่ายสำนักงาน บมจ.โอซีซี และคณะทำงาน CSR มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น รวมมูลค่า 193,346 บาท ให้แก่  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง 
blog entry
23
Jun
โอซีซี มอบเจลล้างมือ - หน้ากากอนามัย ให้ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา - ประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี และคณะทำงาน CSR  มอบผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์คลีนเน่ และหน้ากากอนามัยไอริส โอยามะ ให้กับทัณฑสถานหญิงธนบุรี
blog entry
31
Mar
OCC สานต่อโครงการ CSR ครั้งที่ 59
   รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา - ประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี และคณะทำงาน CSR  นำทีมเทคนิคเชียนส์จาก Shiseido Professional, Easy cut และทีมช่างผมจิตอาสา เดินทางไปตัดผมให้กับ คนชราไร้ที่พึ่ง และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล กว่า 100 คน ณ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิงติวานนท์
blog entry
08
Dec
OCC ผมสวย...ด้วยรัก ครั้งที่ 58
OCC ผมสวย...ด้วยรัก ครั้งที่ 58
blog entry
09
Jun
ส่งความสุขสู่สังคม ผ่านกิจกรรม “ผมสวย...ด้วยรัก”
 มานพ ภู่ทอง ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 3 บมจ.โอซีซี นำทีมคณะทำงาน CSR พร้อมเทคนิเชียนส์จาก Shiseido Professional และเหล่าช่างผมจิตอาสา เดินทางไปตัดผมให้