blog entry
07
Jun
งานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 21 “คนดี สินค้าดี สังคมดี”
 บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “Saha Group Fair ครั้งที่ 21” ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘An Honest Digital World, BSC 21st