blog entry
27
Oct
สัมมนากระชับความสัมพันธ์
ศิริพร ตั้งธนศฤงคาร กรรมการบริหารฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง บริษัท โอซีซี จำกัด(มหาชน) จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ภายใต้ธีมประชันโฉมชิงมงกุฎ
blog entry
18
Oct
หัวใจการขายยุค 4.0
  ดร.ภัทร ปทุมารักษ์ กรรมการบริหารสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาอบรมพนักงานขาย ธุรกิจ 4 กลุ่มสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ เพื่อยกระดับ