blog entry
15
Feb
โอซีซี กรุ๊ป จัดแข่งขัน OCC TRANSFORMATION
ธีรดา อำพันวงษ์ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) นำทัพพนักงานกว่า 700 คน ทั่วประเทศ ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้เท่าทันยุค NEXT NORMAL พร้อมจัดการแข่งขัน OCC TRANSFORMATION