blog entry
24
Jun
OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้สู่เส้นทางสายอาชีพ จัดหลักสูตร “KMA PROFESSIONAL MAKEUP EXCLUSIVE”
บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสานต่อโครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้สู่เส้นทางสายอาชีพ จัดอบรมหลักสูตรการแต่งหน้าในคลาส “KMA PROFESSIONAL MAKEUP EXCLUSIVE” ให้กับประชาชนที่สนใจจำนวน 10 ที่นั่ง สอนโดย Makeup Artist จากบมจ.โอซีซี
blog entry
22
Jun
โอซีซี กรุ๊ป มอบความรู้ด้านความงามให้ประชาชนฟรี
รัชตา สัจจะรักษ์ รองผู้จัดการฝ่าย โฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมการแต่งหน้า KMA PROFESSIONAL MAKEUP  EXCLUSIVE” หนึ่งในภารกิจภายใต้โครงการ “โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้สู่เส้นทางสายอาชีพ” ให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าเรียนฟรี