เจ้าหน้าที่การตลาด

career

Full Time  |  บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) 729 / 4-7 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา, กรุงเทพมหานคร  |  Posted on Jan 15, 2016 ← Back

Job Description

วางแผนการตลาด กำหนดกลยุทธ์ คิดโปรโมชั่น สำรวจวิเคราะห์การตลาด กระตุ้นยอดขาย


Requirements:

-    เพศชาย – หญิง อายุ 25-35 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
-    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-    มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
-    มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี โดยเฉพาะ MS Office (Word, Excel, Powerpoint)
-    มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้    


How to Apply

สนใจสมัครงาน โทร. 02-2954545 ต่อ 110,111,112   ถึง คุณสุรพงษ์, คุณปทิตตา, คุณรุ้งนภา

E-mail : [email protected]
             [email protected]
             [email protected]
             [email protected]

If you want to apply, please click at below button.
Share this Post:


  • ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ : 02-295-4545, 02-295-4567