เจ้าหน้าที่จัดซื้อผลิตภัณฑ์ (นำเข้า-ส่งออก)

career

Full Time  |  บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) 729 / 4-7 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา, กรุงเทพมหานคร  |  Posted on Jul 29, 2015 ← Back

Job Description

เจรจาต่อรองการสั่งซื้อ/นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วางแผนการจัดซื้อจัดหา และควบคุมระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสม
คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีความต้องการของตลาดปัจจุบันและอนาคต


Requirements:

-    เพศชาย – หญิง อายุ 25-35 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
-    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์-เคมี อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-    ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน 1 - 5 ปี
-    มีความสามารถในการคิดแก้ไข และป้องกันปัญหาได้เป็นอย่างดี
-    สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี (สามารถใช้ SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-    มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-    สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านตัวเลขได้ดี (เก่งการคำนวณ)
-    สามารถทำงานเป็นทีมได้ และอดทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี


How to Apply

สนใจสมัครงาน โทร. 02-2954545 ต่อ 110,111,112   ถึง คุณสุรพงษ์, คุณปทิตตา, คุณรุ้งนภา

E-mail : [email protected]
             [email protected]
             [email protected]
             [email protected]

If you want to apply, please click at below button.
Share this Post:


  • ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ : 02-295-4545, 02-295-4567