แสดง – จาก 29

กล้ามหลังเต็ม COOL MAGIC

RAYON  45%
POLYESTER  40%
POLYURETHANE  15%
 
ผลิตภัณฑ์GUNZE COOLMAGIC
มีชิ้นซับเหงือตรงวงแขน
SUPER COOL ทำให้รู้สึกเย็บสบาย
มากยิ่งขึ้นและชายเสื้อเป็น
SEAMLESS ไม่เป็นรอบเส้นชายเสื้อ
เมื่อสวมใส่เสื้อนอก
และยับยั้ง Anti Becteria

เสื้อเสายเดี่ยว COOL MAGIC

COTTON  55%
POLYESTER  45%
 
ผลิตภัณฑ์GUNZE COOLMAGIC
มีชิ้นซัปเหงื่อตรงวงแขน เปียกชื้น
เสื้อนอกได้ยากขึ้น สินค้าไม่มี
ตะเข็บข้าง ทำให้เวลาสวมใส่ไม่
ระคายเคืองต่อผิว เนื้อผ้ามีส่วนผสม
ของเส้นใยฝ้ายทำให้รู้สึกสบาย
ต่อผิว

กางเกงในเอวสูง IMPORT

ผลิตภัณฑ์GUNZE  KIREILABO
สินค้ากางเกงในไร้ตะเข็บเย็บและ
ตราปั๊มหลังซักไม่เป็นขุ่ย ทำให้
ไม่ระคายเคืองต่อผิว เนื้อผ้า
มีส่วนผสมของเส้นใยฝ้าย
ทำให้รู้สึกสบายต่อผิว

เสื้อสายเดียว IMPORT

ผลิตภัณฑ์GUNZE COOLMAGIC
มีชิ้นซับเหงือตรงวงแขน
SUPER COOL ทำให้รู้สึกเย็บสบาย
มากยิ่งขึ้นและชายเสื้อเป็น
SEAMLESS ไม่เป็นรอบเส้นชายเสื้อ
เมื่อสวมใส่เสื้อนอก
และยับยั้ง Anti Becteria