ภาพบรรยากาศกิจกรรม CSR โครงการย่อย “ผมสวย...ด้วยรัก” ครั้งที่ 47  ประจำปี 2561คณะทำงาน CSR ,ทีมช่างผมจาก Shiseido Professional, Easy Cut พร้อมด้วยเหล่าช่างผมจิตอาสา ได้เดินทางไปตัดผมให้แก่เด็กพิการทางสมองและปัญญา ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี จำนวนกว่า 70 คน      โดยในปีนี้  คณะทำงาน CSR มีความตั้งใจที่จะสานต่อกิจกรรมดังกล่าว ด้วยการตัดผมให้แก่เด็กที่มีความพิการซ้ำซ้อน ณ สถานสงเคราะห์ต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใต้ความมุ่งมั่นเดิม คือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขให้แก่ผู้ต้องขัง ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส และเพื่อแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ซึ่งโครงการย่อย “ผมสวย...ด้วยรัก” ได้ดำเนินภารกิจมาสู่ปีที่ 7 แล้ว  และตัดผมให้กับผู้ป่วย ผู้ต้องขัง ผู้ด้อยโอกาส ณ โรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์ต่างๆ ไปแล้วกว่า 5,000 คน