รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ เกษมสุข คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับ  สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี ในโอกาสนำทีมผู้เชี่ยวชาญมอบความรู้ด้านการดูแลผิวและการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับวัยและกาลเทศะ เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่การทำงาน ให้แก่นักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศศาสตร์ ตามนโนบายโครงการ “โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ” ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อเร็วๆ นี้