ไทยรัฐทีวี นำเสนอ โครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้  สู่เส้นทางสายอาชีพ หนึ่งในโครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ ในรายการข่าวเช้าไทยรัฐ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินภารกิจ 2 วัตถุประสงค์ด้วยกัน  คือ
            1.ต้องการเสริมสร้างความรู้ด้านการดูแลสุขภาพผิวอย่างถูกวิธีให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
            2. มอบโอกาสในการประกอบอาชีพบนเส้นทางสายความงามให้แก่เยาวชน  ประชาชนทั่วไป และผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่สนใจ เพื่อนำไปต่อยอดประกอบสัมมาอาชีพในอนาคต