ศิริพร ตั้งธนศฤงคาร  กรรมการบริหารฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง บริษัท โอซีซี จำกัด(มหาชน)  จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานขาย เพื่อเสริมทักษะด้านการขายและการบริการ พร้อมปรับบุคลิกภาพสู่การเป็นพนักงานขายอย่างมืออาชีพ ในกลุ่มเครื่องสำอาง COVERMARK (คัฟเวอร์มาร์ค) และ KMA (เคเอ็มเอ) ประจำภาคกลางและภาคใต้ กว่า 100 คน ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็วๆ นี้