รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี และคณะทำงาน CSR  นำทีมเทคนิคเชียนส์จาก Shiseido Professional และ Easy cut เดินทางไปตัดผมให้กับเด็กพิการซ้ำซ้อน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกว่า 60 คน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อส่งต่อความสุขผ่านกิจกรรม ผมสวย...ด้วยรัก ครั้งที่ 52 โดยมี อมรภัค ปิ่นกำลัง ครูชำนาญการ (รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม) ให้การต้อนรับทีมงานอย่างอบอุ่น