vitality's weho final fix

สเปรย์จัดแต่งทรงผมอยู่นานเป็นพิเศษ

สเปรย์จัดแต่งทรงที่เหมาะกับทรงผมในสไตล์แบบอยู่ทรง เรียบ เฉียบ ช่วยให้ผมได้รูปทรงอยู่นาน
เหมาะกับงานแสดงบนเวที หรือในโอกาศพิเศษ

วิธีการใช้ : สเปรย์ให้ทั่วเส้นผม โดยห่างประมาณ 30 ซ.ม.