คุณธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โอซีซี พร้อมด้วย คุณสมพจน์ สุขกระสานติ ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน PROJECT KICK OFF เปิดตัวระบบการบริหารจัดการข้อมูลของโอซีซีใหม่ SAP S/4HANA เพื่อตอบสนองการทำงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ พร้อมเพิ่มระบบ IS-RETAIL ที่ช่วยบริหารจัดการร้านค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 101 อาคารโอซีซี