ศิริพร ตั้งธนศฤงคาร กรรมการบริหารฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง บมจ.โอซีซี จัดงานสัมมนาพนักงานขายเครื่องสำอาง COVERMARK (คัฟเวอร์มาร์ค) ประจำปี 2562 ในหลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มยอดขายในยุคดิจิตัล” เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี น.สพ.ธีรพงษ์ เศรษฐิวัฒน์ ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “สร้างความประทับใจ เพิ่มยอดขาย ในยุคดิจิตัล” ณ ห้องกิ่งกัญญา 1 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 เมื่อเร็ว ๆ นี้