ประเสริฐ ตั้งนวสิน รองผู้จัดการส่วน บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมพนักงานขาย Sungrace (ซันเกรส) ธุรกิจเครื่องสำอางในเครือ โอซีซี กรุ๊ป เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะด้านการขายของพนักงานให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ณ ห้องประชุมบิวตี้ ควีน อาคารโอซีซี เมื่อเร็ว ๆ นี้