โอซีซี กรุ๊ป ฉลองครบรอบ 48 ปี ด้วยความสุขจากการแบ่งปัน เพราะเชื่อว่าการแบ่งปัน จะสามารถสร้างความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งที่ผ่านมา โอซีซี กรุ๊ป ได้สานต่อโครงการ CSR “ส่งความสุขสู่สังคม ผ่านมิติแห่งความงาม” อย่างต่อเนื่อง โดยการมอบของใช้ที่จำเป็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย เป็นต้น ให้กับสถานสงเคราะห์ มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาส โรงพยาบาล และทัณฑสถานต่าง ๆ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 
ในโอกาสนี้ โอซีซี กรุ๊ป นำทีมโดย คุณรัตนา วงศ์เลิศวิทย์ กรรมการบริหารฝ่ายสำนักงาน และทีมงาน CSR ส่งความสุขสู่สังคม ผ่านมิติแห่งความงาม ได้นำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย และสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ได้แก่ ชุดชั้นในสตรี เสื้อผ้า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และนมถั่วเหลือง รวมมูลค่ากว่า 694,000 บาท ไปมอบให้กับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตยานนาวา, สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จ.นนทบุรี และมูลนิธิเพื่อนหญิง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือดูแลผู้ด้อยโอกาสให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น